รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เดือน สิงหาคม 2566 เงินเดือนออกวันที่ 28 ส.ค.2566

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 28 ส.ค. 66 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  • เงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น รอบ เม.ย. 66 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
  • ค่าตอบแทน พตส. ข้าราชการ และเงิน คตส. พนักงานราชการ เดือน ส.ค. 66
  • เงิน OT เดือน ก.ค.66 (จ่ายเข้าบัญชี จนท.โดยตรง)
  • เก็บเงินค่าส่วนกลางบ้านพัก รพ.เดือนละ 100 บาท
  • ---------ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จะรวมอยู่ค่าสาธาณูปโภค สลิปเงินเดือนกรมบัญชีกลาง
  • ---------เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะอยู่ในสลิปเงินเดือน รพ.ช่องรายหักอื่น 1
  • หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044